Recent Posts

Các loại thẻ tín dụng ở Nhật Bản.

Thẻ tín dụng là thẻ trả sau được ngân hàng phát hành thẻ chấp nhận cho bạn nợ khi thanh toán với bên thứ 3. Số tiền bạn có thể sử dụng có hạn mức nhất định tùy theo mức độ uy tín của bạn. Độ uy tín của bạn càng cao …

Read More »